TarievenKraamzorg in Nederland wordt vergoed door de basisverzekering, iedereen is hier dus voor verzekerd. Er geldt wel een eigen bijdrage per uur, die niet wordt vergoed door de basisverzekering. Voor 2020 is deze eigen bijdrage vastgesteld op € 4,50 per uur. Bij sommige aanvullende verzekeringen wordt dit ook (deels) vergoed. Je kunt dit allemaal navragen bij uw verzekeraar. 

Om het u makkelijker te maken, verzorgen wij de financiële afhandeling met jouw verzekeraar via onze partners; kraamzorg 1op1 en care4U. Afhankelijk van hoe je verzekerd bent ontvangt je eventueel nog een factuur van ons voor de eigen bijdrage. Als je verzekerd bent met een restitutiepolis of bij een buitenlandse verzekeraar, krijg je de rekening voor de volledige kosten thuisgestuurd. Je regelt dan de (eventuele) vergoeding zelf met jouw verzekeraar. De tarieven voor de verschillende onderdelen binnen de kraamzorg worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vastgesteld. 


Voor 2020 gelden de volgende tarieven:

Prestaties

Tarieven

Per uur kraamzorg

€  50,60

Per uur partusassistentie

€  50,60

Per inschrijving

€  46,93

Per Intake

- of bij cliënt

- of telefonisch

€  70,39

€  23,48

Per partusassistentie

€  93,86